TİYATRO AKADEMİ, toplumsal sorunlara duyarlı ve bunun için kendisini ve çevresini geliştirme sorumluluğunu üstüne almaktan çekinmeyerek bu görevini “sanat” aracılığıyla yerine getirmek isteyen üniversite gençliğinin topluma bir armağanıdır.

Bilinç düzeyi yüksek, pozitif değişime ve öğrenerek gelişime açık bireylerin tüketim toplumuna “sanat” üreterek katılmasıyla üretkenliği, girişimciliği teşvik eden bir yapıya kavuşan TİYATRO AKADEMİ, sanatsal/kültürel kalkınmanın da en az ekonomik kalkınma kadar önemli olduğunu vurguluyor.

Gelişmenin önce birey temelinde başlayıp süresiz bir süreç olduğunun farkında olmak, atılan her adımı daha anlamlı kılıyor. İnsanca yaşamak için bu farkındalıklar yardımımıza koşuyor ve ortamları yaşanabilir kılmak için sarf edilen çabalara esin kaynağı oluyor.

En temel hak ve hürriyetlerin sağlandığı her ortamda, “sanat yapma/üretme/sunma” hakkından da feragat edilemeyeceği açıktır. Sanat; paylaşımların en dolaysız, en hızlı, en büyük olanı ve en geniş kitlelere ulaşanıdır. Sanat, birikimlerin aktarılmasında insanlık amacına hizmet eden en uygun araçtır.

İşte böylesine insancıl bir gayretin ürünü olan TİYATRO AKADEMİ, kollektif faydaya hizmet edebilmenin haklı gururunu yaşamak istiyor. Yeni sezona başlarken yepyeni bir düzen ve temsil anlayışı için kendi bütçesi ve tamamen öğrenci emeği ile inşa edilen TiYATRO AKADEMİ ATÖLYE SAHNESİ ile seyirci karşısına çıkıyor.

 
 
   
Bİ’ ÖDÜL: TÜRKİYE’NİN EN AKTİF 3. SANAT KULÜBÜ
En Aktif Kulüp Yarışması; Üniaktivite.net tarafından gerçekleştirilen ve değerlendirmesi online olarak yapılan bir yarışmadır. Yarışmada 1 Haziran 2009 - 31Mayıs 2010 tarihleri arasında, 525 üniversite öğrenci kulübünün gerçekleştirdiği aktiviteler değerlendirilmiş ve Tiyatro Akademi ‘sanat’ kategorisinde tam 11 farklı aktivite ile 3. olmuştur.