KURULUŞ AMACI VE TEŞKİLAT YAPISI

     

Tiyatro Akademi, 2004 yılı sonbaharında bir grup tiyatro sevdalısı eski GÜTİK (Gazi Üniversitesi Tiyatro Kulübü) üyesi tarafından kurulmuş, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’na bağlı tiyatro topluluğudur. Tiyatro Akademi, faaliyetlerini üniversite bünyesinden herhangi bir maddi destek almadan; bilet gelirleri, üyelerinin aidat ödemesi ve sponsorlarının desteği ile sürdürür.

KULÜP YAPISI VE İŞLEYİŞİ: Tiyatro Akademi, herşeyden önce kendi hayalleri ve emeği ile inşa ettiği Atölye Sahnesinde her hafta düzenli temsil verebilme kabiliyetine sahip, üniversitesine gelenekselleşen bir sanat festivali kazandırmanın gururunu taşıyan aktif bir kulüptür.
Bu yüzden işlerinin daha çabuk ve kolay yürümesi için kendi içinde birimlere ayrılmıştır. Kulüp tarafından gerçekleştirilecek projeleri ve faaliyetleri onaylayacak bir zümreye (loca); o faaliyet dönemi içerisinde sahneye konacak oyunlarımızı araştıran ve dramaturji, reji çalışmalarımızı yürüten Sanat Kurulu’na sahiptir. Bununla birlikte üç adet çalışma takımı vardır. Bu çalışma takımları locanın görevlendirmeleri ve takım liderlerinin yönlendirmeleri doğrultusunda Tiyatro Akademi bünyesindeki her türlü görevden sorumludurlar. Tiyatro Akademi, dönem başında yapılan üye alımlarından sonra 7 ile 10 hafta arasında süren eğitim çalışmalarına başlar. Eğitim çalışmaları sürerken bir yandan da geçmiş sezon oyunları, aylık programlar dahilinde düzenli temsiller verir. Yeni sezon oyununu ise Mart ayında izleyicileriyle buluşturan Akademi, Mayıs ayında ‘Sanat Festivali’ni düzenler. Bununla birlikte, geçmiş sezon oyunlarının da sahne alacağı en az dört farklı ildeki festivallere turneye gider ve Ankara içi etkinliklerde sahne alır.

KULÜBÜN AMACI: Tiyatro Akademi’nin temel amacı, Gazi Üniversitesi öğrencilerinin sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere var olan ilgisini somutlaştırmak ve böylelikle oluşan potansiyelini üretime dönüştürmektir.

Akademi, öncelikle bir tiyatro kulübüdür. Dolayısıyla çalışmalarının ağırlığını sanatsal faaliyetler oluşturmaktır. Bununla birlikte Yatılı İlköğretim Bölge Okullarına (YİBO) ziyaretler gerçekleştirmek gibi sosyal sorumluluk projeleri de üstlenmektedir. Böylelikle Anadolu’nun çeşitli yörelerindeki çocukları tiyatro ile tanıştırmaktadır.

 
 
   
Tiyatro organizasyonları, genç üniversite öğrencilerinin ve güncel gelişmeleri yakından takip eden sanatseverlerin bir araya gelip fikir alışverişinde bulunduğu platformlardır. Tiyatro Akademi, bu platformlar arasında en iyi olmayı hedeflemekte ve bu amaç doğrultusunda çalışmaktadır. Bu bağlamda tiyatro izleyicileri, kendi ilgi alanlarına destek veren sponsorlara güven duyacaktır.